Biblia starsza o 2000 lat

Biblia starsza o 2000 lat

przekazy Biblijne są starsze?

Nowe badania rosyjskich naukowców nad najstarszymi tekstami Biblii wskazują, że powstała ona (a właściwie jej niektóre fragmenty) około 2200 roku p.n.e. Nadto badania wykazały, że była ona pierwowzorem dla późniejszych mitów mitologii egipskiej w tym mitu o Horusie. Potop pojawia się we wszystkich religiach w tym najbardziej znanym „eposie o Gilgameszu” który także był wzorowany na wcześniejszych przekazach biblijnych. Pisma Hebrajskie często nawiązują do chronologii. Ze wzmianek tych wynika, że pierwsze księgi zostały spisane w czasach Mojżesza i Jozuego, około 3500 lat temu. Kolejne dodali Samuel, Dawid, Salomon i inni pisarze w XI wieku p.n.e. Następnie powstały księgi historyczne, poetyckie i prorocze, które datuje się na okres między IX a V stuleciem p.n.e..

Dotyczy to jednak okresu spisania a nie daty powstania .

Według rosyjskich uczonych przekazy Biblijne są starsze i były one przekazywane ustnie a nadto istnieją artefakty – rysunki naskalne ukazujące pewne fragmenty Biblii, w tym na przykład arkę Noego, datowane na blisko piąte tysiąclecie przed naszą erą.

W świetle tych badań można przyjąć tezę że Biblia w zakresie Starego Testamentu jest starsza niż się dotychczas przypuszcza i dała początek wielu mitom religii bliskiego wschodu.