Ciekawostki ze świata historii

Info naukowe czyli ciekawostki ze Świata historii

Ostatnie badania wokół słynnego kamiennego kręgu na równinie Salisbury wskazują, że w tym miejscu aktywność człowieka rozpoczęła się dużo wcześniej niż sądzono. Pierwsze osady mają 7500 lat. Datowanie radiowęglowe znalezisk wskazuje, że w Stonehenge już w okresie 7500-4900 lat temu istniały stałe lub pół-stałe osady. To ich mieszkańcy wznieśli pierwsze budowle w tym miejscu. Prawdopodobnie ich dziełem były drewniane słupy z IX-VII tysiąclecia p.n.e., których pozostałości odnaleziono w Stonehenge.

Wbrew opinii części archeologów, Słowianie nie przybyli do Europy dopiero we wczesnym średniowieczu. Tak przynajmniej wynika z badań genetycznych zespołu badawczego prof. Tomasza Grzybowskiego z Collegium Medicum Uniwersytetu M. Kopernika w Bydgoszczy. – Raczej skłanialibyśmy się ku autochtonizmowi Słowian, ale zastrzegając mocno, że cechy genetyczne wcale nie muszą być tożsame z charakterystyką kulturową właściwą dla tych populacji – mówi prof. Grzybowski w „Naukowym zawrocie głowy”. Badania trwały prawie 10 lat. Naukowcy przebadali materiał genetyczny pobrany od 2,5 tys. osób z różnych populacji narodów słowiańskich. Okazało się, że przodkowie niektórych z nich żyli w Europie już w epoce brązu  – czyli 4 tysiące lat temu, a może nawet już w Neolicie, siedem tysięcy lat temu.

Po prawie sześciu latach badań udało się naukowcom także ustalić terytorium oraz zakres etniczny zamieszkiwania Polan a tym samym Polaków. Wykorzystano tu ponowną analizę ponad sześciuset stanowisk archeologicznych a także mapowanie etniczne Europy, jakie od dziesięciu lat prowadzą naukowcy Chińscy.

Wykorzystano także badania genetyczne jak oddziaływania kulturowego w tym etnograficzne.

Jako punkt graniczny przyjęto rok 900. Wbrew opinii części archeologów zasięg etniczny wskazuje jasno, że granice dawnej Polski na północy rozciągały się od Bałtyku a granica wschodnią na północy była Wisła wraz z mierzeją wiślaną. Dalej biegła na południe wzdłuż Wisły i skręcała na wschód wzdłuż naturalnej granicy Pojezierza Mazurskiego wzdłuż północnych dopływów Narwi (dorzecze Narewskie), Wschodnią rubież stanowiła Narew i na południu Bug aż docierała do Włodzimierza. Na południowym wschodzie obejmowała grody Czerwieńskie wraz górnym biegiem Dniestru. Na południu przebiegała wzdłuż linii Karpat omijając od północy Kotlinę Kłodzką. Zachodnia granica to rzeki Nysa Łużycka i Odra z tym zastrzeżeniem, że od Lubusza przebiegała ona bardziej na zachód niż obecna granica.

Badania wykazały także że plemiona Bałtów, Prusów i Jaćwingów posiadały znacznie dalej na wschód rozciągający się zasięg terytorialny.

poniżej mapa poglądowa

Za wynalazców miny morskiej uważa się Chińczyków a za pierwsze jej bojowe użycie uważa się okres Wojny Secesyjnej.  Mało jednak kto wie, że około 1640 lub 1641 roku książę Jeremi Wiśniowiecki  zlecił prac e nad nowym typem broni. Były to miny rzeczne czyli beczki prochem obszyte skórzanym fartuchem czyli tak zwanym „flejtuchem” do takiej miny doszyty był skórzany wąż w którym znajdował się sznur z utartym prochem czyli lont. Beczki takie zatapiano na rzekach w miejscach gdzie łodzie mogły wylądować i można je było odpalać z brzegu.  Skuteczność tego pomysłu została potwierdzona kilka lat później gdy w ten sposób wysadzono kozackie czajki.

www.000webhost.com