przyszłość europy

Przyszłość Europy ?!

Abu – jest Nigeryjczykiem, studiował kiedyś w Polsce i nieźle mówi po polsku. Jest wykształconym muzułmaninem, obecnie zamieszkuje w Szwecji. Studiował i wykładał także filozofie na Uniwersytecie Le Cité de la Al-Azhar w Kairze.

-HP- Panie profesorze tyle mówi się o muzułmanach w ostatnim czasie, o ich atakach, o chęci zawładnięcia Europą.

– Islam, podobnie jak i inne religie, nie zatrzymał się w miejscu, lecz rozwija się we wszystkich swo­ich aspektach, religijnych i świeckich; Islam, bowiem zajmuje się sprawami życia indywidualnego i społecznego swoich wyznawców również na tym świecie. Jak długo żył Prorok społeczność muzułmańska była w zasadzie zwarta i jednolita, poza mniejszymi różnicami wśród różnych grup społecz­ności mekkańskiej i medyńskiej. Teologia sunnicka wzbogacała się o różne elementy pozareligijne zaczerpnięte przede wszystkim z rozwijającej się właśnie filozofii arabsko-muzułmańskiej. Systemowi teologii ortodoksyjnej sunnickiej przy­gotowywały drogę wcześniejsze „nauki religijne”, a więc egzegeza Koranu — tafsir, nauka tradycji — ha-dis, nauka prawa muzułmańskiego — fikh, stanowią­ca samą istotę islamu; tak, iż czwartą „nauką religij­ną” par excellence jest teologia muzułmańska sunni­cka — zwana często Urn al-kalam — „nauka o słowie (dyskusji)”, która mówiąc ściślej stanowi część teo­logii; drugą najistotniejszą częścią teologii jest Urn at-tauhid — „nauka o jedności (Boga)”.

Niewierni tego nie rozumieją, że żaden popełniony grzech jakiego się dopuści muzułmanin nie wyklucza go ze społeczności wier­nych. Wiara nie uspra­wiedliwiona przez czyny jest bez wartości i każdy wierny musi zabijać. W państwach islamu nie ma wyroków za zbrodnie popełnione na chrześcijanach, ponieważ prawo islamu – Szariat (sharia) nie może wspierać chrześcijanina. Żeby to zrozumieć, trzeba wiedzieć, czym jest islam. Pięć filarów islamu: 1) wyznanie wiary (el shahada), 2) rytualna modlitwa pięć razy dziennie po dwie minuty (el salat), 3) jałmużna (el zakat), 4) post (el ramadan) i 5) pielgrzymka (el hajj), są tylko uzupełnieniem dżihad. Islam to dżihad . Nie można mówić, że są muzułmanie którzy popierają dżihad i muzułmanie którzy za nim nie są. Islam to dżihad. Islam to święta wojna. Islam przeciwstawia się wszystkim, którzy go nie wyznają, a w szczególności chrześcijanom wierzącym w Waszego Boga. Muzułmanie podczas swych modłów wewnętrznie przygotowują się do walki. Są w stanie ekscytacji wewnętrznej i to od najmłodszych lat. Musicie to zrozumieć, że muzułmanie skłaniając się w swoich codziennych modłach akceptują walkę, świętą wojnę, i gotowi są poświęcić życie dla walki z chrześcijaństwem. Trzeba to zrozumieć aby pojąć sedno islamu. Dziś jak oglądamy na stronach internetowych obrazy ataków na chrześcijan to słyszymy komentarze, że dokonała tego grupa jakichś ekstremistów, fundamentalistów, islamistów. Mówi się wtedy nie o islamie ale o islamizmie. Ale islam jest jeden i opiera się on na jednym źródle – Koranie. My w Nigerii usunęliśmy już ponad sześćdziesiąt tysięcy niewiernych – waszych chrześcijan. Niemal pozbyliśmy się waszych wyznawców z Libanu i wkrótce zlikwidujemy Izrael.

-HP – Ale przecież Europa jest wielokulturowa i wiele państw jest laickich.

– Najważniejszą rzeczą dla muzułmanina to odmawiać shahada i przygotować się do walki, aby rozprzestrzeniać islam wszelkimi środkami. Muzułmanie masowo przybywający do Europy wiedzą, że zdobywszy skrawek ziemi, a jest to ziemia pogańska, zdobywamy tą ziemię dla islamu. Oczywiście, muzułmanin przybywa często na Stary Kontynent w związku z lepszą sytuacją ekonomiczną czy socjalną, ale również z przekonaniem wypełniania duchowej misji. Rozpowszechniając islam w Europie pracujemy dla Allacha i wiemy, że Allach nas wynagrodzi, nawet jeśli trzeba będzie zabijać ludzi czy walczyć z nimi. Przekonacie się, że Allach będzie szczęśliwy. W islamie wpajając od najmłodszych lat shahada przygotowuje się ludzi do walki. Nie wszyscy są do niej w pełni gotowi, ale jak mówi turecki biskup Bernardini ci, którzy mają jakieś wątpliwości w momencie rozkazu podążą za innymi. Wasze państwa są pogańskie i bezbożne i dlatego my muzułmanie musimy je ucywilizować. Francja wkrótce będzie nasza i nawet w sposób polityczny zmienimy ją w państwo Allacha, państwo religijne, Niemcy są nam bardziej przyjaźni i łatwiej będzie ich nawrócić na prawdziwą wiarę, czynimy to zarówno słowem jak i drogą miecza. Wasze kobiety są rozbestwione, ale my pokażemy im prawdziwą drogę.

– HP- Siłą i gwałtami

– Pan tego nie rozumie, my jeszcze nie stosujemy przemocy. My tylko realizujemy nasze prawo religijne, którego nam zabraniacie. Nie pozwalacie się żenić z młodymi kobietami mimo że Islam na to pozwala – wy na to mówicie pedofilia. Wy zabraniacie nam prawa do czterech żon i usiłujecie za to karać. Gdybyśmy rozpoczęli wojnę to ją byście zobaczyli – muzułmanie już wtopili się w waszą infrastrukturę, rządy oraz wojsko. Jeśli wybuchłaby wojna pomiędzy Dar al-Islamem a Dar al-Harbem, ujrzelibyście tysiące ataków takich jak ten w Fort Hood w USA, gdzie muzułmański lekarz psychiatra znienacka zastrzelił własnych kolegów w miejscu pracy. Oprócz tego ujrzelibyście ogromny sabotaż w wojsku oraz infrastrukturze, a także intifady w „wieloetnicznych” dzielnicach europejskich miast. Zaledwie w ciągu dwóch góra miesięcy wszyscy emigranci nie muzułmanie opuściliby Niemcy, podobnie Francję i Szwecję. Tak wiec jak Pan może mówić o wojnie Islamu.

Islam to duchowość, której wy nie macie. Jeśli prawowity muzułmanin widzi rozebraną kobietę a Islam tego zakazuje każdej kobiecie nawet jeśli jest niewierna, pyta się w swym sercu co ma zrobić i duchowość Islamu, Sam Allach, nakazuje aby ją ukarał, tak że to ona ukazując swoje wdzięki zachęca go do stosunku, to nie jest ani przemoc ani gwałt.

– HP – Przyznam się, że tego nie rozumiem.

Jeśli w kraju arabskim dochodzi do tortur czy likwidacji chrześcijanina nie znajdziemy nigdy nikogo, kto powie, że się z tym nie zgadza, że jest to niedopuszczalne, nikt tego czynu nie potępi. Nawet muzułmanie umiarkowani nie zanegują tego. W krajach arabskich nie ma żadnego rządu, który zareaguje kiedy ofiarą agresji będzie nie-muzułmanin. Obojętnie czy ofiarą będą trzy osoby, sto czy 50 tysięcy. Powiedzą, że to przecież chrześcijanin, w podtekście sugerując że właściwie dobrze się stało. Najważniejszą rzeczą dla muzułmanina to odmawiać shahada i przygotować się do walki, aby rozprzestrzeniać islam wszelkimi środkami. Także wasza prasa jest tego zdania, nikt nie pisze o zabójstwach chrześcijan bo tego nie ma. Islam to religia miłości, my dajemy każdemu szansę by został muzułmaninem. Co innego Żydzi, ich nie należy nawracać tylko likwidować, tak samo jak bronić się przed Stanami Zjednoczonymi czy przed Rosją – to są mocarstwa zła. Ale Allach jest wielki i skoczą sobie do gardła.

– HP – Dobrze ale wróćmy do pytania, przecież dokonano szeregu zamachów w których zginęło wiele niewinnych ofiar. Tych zamachów dokonali muzułmanie.

– Nawet wasze prawo mówi, że ofiara ma prawo się bronić a my jesteśmy ofiarami. Przez dwa stulecia najeżdżaliście nasze państwo, nasze kraje jako krzyżowcy, przez sześć stuleci wykorzystywaliście nas ekonomicznie a teraz odmawiacie nam prawa do naszej wiary, naszej religii i uważacie, że mamy żyć tak jak to wam się to podoba, ba nawet odmawiacie nam zasiłków socjalnych i każecie pracować choć wielu migrantów to ludzie chorzy z syndromem wojny i powinni znaleźć w Europie opiekę i dobre traktowanie. Dlaczego my muzułmanie mamy pracować na waszych emerytów i mamy mieć z naszej ciężkiej pracy zabierane jakieś podatki na cele które są nam obce kulturowo i religijnie?

Nie mamy reprezentacji w waszych parlamentach. Niech Pan sam powie ile w waszym Sejmie jest muzułmanów, ilu Arabów?. Czy wie pan, że w pana kraju w Polsce ukarano wieloletnim wyrokami więzienia kilku muzułmanów, którzy za zdradę zabili swoje żony, choć ta kara jest nakazem religijnym. Dlatego będą ginąć bojownicy a Allach da im życie w raju.

– HP – Ale emigracja czy migracja polega na tym, że osoba, która przybywa do jakiegoś kraju integruje się z jego społeczeństwem

– To nie tak, każdy ma prawo do swojej religii, do swojego sposobu życia. Zupełnie inaczej potoczyłyby się losy, jeśli kraje europejskie pozwoliły nam wyznawać naszą wiarę, czyli zawierać związki małżeńskie zgodnie z naszym prawem a nie prawem danego kraju. Jeśli moglibyśmy żyć w danym kraju po swojemu. To powinno być nam zagwarantowane, a tak z jednego ucisku przechodzimy w drugi.

– HP – Czyli jeśli dobrze zrozumiałem to kraj, który przyjmuje muzułmanów winien się do nich przystosować a nie oni do niego.

– Znowu Pan upraszcza, tak mówią islamofobi. Muzułmanie chcą tylko aby były przestrzegane ich prawa religijne i prawa do życia po swojemu. Ponadto „zachód” powinien przestać się wtrącać w nasze sprawy wewnętrzne. Chcemy też prawo do głoszenia naszej wiary i nawracania niewiernych na nią. Wtedy Islam przestanie być radykalny…

– HP -Prezydent Turcji Erdogan w swoim przemówieniu stwierdził, że islam nie może być umiarkowany i jest to wymysł Zachodu. W opinii Erdogana koncepcja „umiarkowanego islamu” pochodzi z Zachodu, który chce osłabić Islam. Nie ma wątpliwości, co do tego, że zjednoczony Islam stanowiłby większe zagrożenie dla Zachodu.

– Erdogan nie jest dobrym muzułmaninem, on was straszy. Jeśli Europa przejdzie na Islam stanie się potężna, bezpieczna i wszyscy będą żyli szczęśliwie. Erdogan chce ustroju prezydenckiego i do tego wykorzystuje Islam.

– HP – Dobrze – Ale przecież w Islamie są odłamy i one się zwalczają, to ich bojownicy dokonują ataków na meczety.

– Skąd Pan to wie, prasa ani media tego nie podają to wymysły islamofobów. Ataków dokonują chrześcijanie nawet w waszym kraju i to Pana rodacy obrzucili świńskim mięsem nasz meczet w Wielkiej Brytanii. To w waszym kraju nie możemy budować meczetów, to wasi sąsiedzi Słowacy bezprawnie ogłosili, że Islam nie jest religią. To Polacy i inni chrześcijanie od 500 lat mordują wiernych w imię waszego boga. Czy mam Panu przypomnieć, że to kozacy – Ukraińcy zapłacili nam za wymordowanie waszych żołnierzy w XVII wieku. My nie atakujemy naszych meczetów, to nieprawda. Jeśli Pan twierdzi, że za zamachami na meczety stoją muzułmanie to niech Pan to udowodni chociażby raportami policji – takich nie ma. Takie stwierdzenia są rasizmem.

– HP – Zostawmy ten temat. Chciałbym jednak dowiedzieć się dlaczego muzułmanie, migranci grożą miejscowym dziennikarzom chociażby obcięciem głowy lub pozbawieniem życia. Można to zobaczyć w Internecie. Dlaczego nie dochodzi do integracji?

-Został sprowokowany i zmanipulowany. Wyjaśnię to jeszcze raz, chrześcijanie prowokują nas muzułmanów na okrągło. Wasi piłkarze ostentacyjnie w trakcie meczy wykonują znak krzyża, nasi piłkarze nie modlą się do Allacha w trakcie meczu. Wy nas tym znieważacie. To wasi ateiści twierdzą, że boga nie ma a to jest zniewaga naszej wiary. Obraza religii i naszych uczuć religijnych. Każecie żyć nam wbrew naszej wierze. Jak można dobremu muzułmaninowi zakazać zawarcia związku małżeńskiego z młodą kobietą, wy to nazywacie pedofilią – czyż nie jest to obraza naszych uczuć religijnych. Nie chcecie pozwolić nam stosować szarijat, gdyż twierdzicie, że jest zły, że pozwala zabijać a przecież i wy zabijacie w majestacie prawa swoich zbrodniarzy więc dlaczego nam tego nie pozwalacie. Nie pozwalacie stosować religijnego obrzezania, choć jest to zalecana praktyka religijna w Islamie, to fitra a składa się ona z pięciu rzeczy: obrzezanie, golenie włosów łonowych, obcinanie paznokci, wyrywanie włosów pod pachami i przycinanie wąsów. To nakazuje Allach. Muzułmanie usuwają bazr zgodnie z nakazem religijnym. Nas za to potępiacie ale Żydom już wolno to wykonywać i ich religia jest dobra. W waszych szkołach albo nie uczy się religii albo uczy się katolicyzmu, a nikt nie uczy Islamu. Takich przykładów można mnożyć. Wasze kościoły są chronione a nasze świątynie niewierni wielokrotnie atakowali i niszczyli, a przecież w Koranie jest powiedziane „Zakazane powinno być niewiernym wnijście do przybytku świętego; bo niedowiarstwo które wyznają, czyni ich tego niegodnymi. (9:17)”. Islam jest litościwy Dotrzymajcie wiernie zawartego z bałwochwalcami przymierza; jeżeli oni sami nie łamią go, i jeżeli nie dają pomocy waszym nieprzyjaciołom przeciw wam. Bóg kocha tych, którzy Go boją się. Po upływie świętych miesięcy, zabijajcie niewiernych wszędzie gdzie ich napotkacie, bierzcie ich w niewolę, oblegajcie im miasta, ze wszystkich stron stawcie na nich zasadzki. Jeżeli się nawrócą, i odprawiać będą modlitwy, zapłacić powinni haracz święty: zostawcie ich w pokoju. Pan jest miłosierny i łaskawy. (9:4-5) Linda Sarsour A kiedy miną święte miesiące, wtedy zabijajcie bałwochwalców, tam gdzie ich znajdziecie; chwytajcie ich, oblegajcie i przygotowujcie dla nich wszelkie zasadzki! Ale jeśli oni się nawrócą i będą odprawiać modlitwę, i dawać jałmużnę, to dajcie im wolną drogę. Zaprawdę, Bóg jest przebaczający, litościwy!” (9:5)

HP –dziękuję za wykład i wyjaśnienia oraz za wywiad.

Jan Ziemiański

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

www.000webhost.com