Konferencja „Uwolnić niepełnosprawnych”

Konferencja „Uwolnić Niepełnosprawnych”

bezradność na wózku inwalidzkim

 

 

 

 

 

 

W dniu 25-01-2018 w Łodzi odbyła się zorganizowana przez nasze czasopismo konferencja  pod hasłem

„Uwolnić niepełnosprawnych”

połączona z prezentacją i panelem dyskusyjnym poświęconym problemom osób niepełnosprawnych, a zwłaszcza problemom osób z wadami narządu ruchu w przełamywaniu barier architektonicznych.

Najczęściej wymienianą przyczyną niepowodzeń lub trudności, jakie spotykają nas w życiu są wszelkiego rodzaju uwarunkowania zewnętrzne – choroba, kalectwo lub brak pieniędzy. Ogólnie wiele się mówi o przełamywaniu różnych barier przez osoby niepełnosprawne – pokonywaniu  barier architektonicznych, psychologicznych i innych. Faktycznie jednak poza słowami niewiele się dzieje, zaś w Polsce 87% budynków nie jest przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych z wadami narządów ruchu.  Jednak przyczyna wszelkich naszych osiągnięć lub niepowodzeń leży w nas samych. To my możemy ten stan zmienić i temu był poświecony panel. Jeśli ludzie nie walczą o swoje prawa, to nikt się ich problemami nie zainteresuje.

Celem konferencji było zwrócenie uwagi na bariery architektoniczne ograniczające mobilność osób niepełnosprawnych oraz zachęcenie do podjęcia działań w kierunku ich eliminacji – żeby wszędzie tam, gdzie nie można zainstalować windy lub platform stosowano innowacyjne rozwiązania techniczne jak np. schodołazy. Pozwoliłoby to na swobodny dostęp niepełnosprawnych do wszelkich budynków jak szkoły, urzędy, biblioteki, placówki zdrowia i wielu innych, co zdecydowanie podniosłoby komfort życia tych osób i pozwoliło na większe angażowanie się w życie zwykłego społeczeństwa na równych prawach.

Dzięki firmie Euromobil sp. z o.o., która nieodpłatnie udostępniła naszemu czasopismu schodołazy mogliśmy podczas konferencji zorganizować praktyczny pokaz działania tych urządzeń.

W konferencji udział wzięło kilkanaście osób i organizacji takich jak:

Fundacje: Płatek Róży, Nova, Nasze Zoo

Stowarzyszenia: Pomocna Dłoń, Niepełnosprawnych Chojny, Ziemiaństwa Polskiego, Polaków Poszkodowanych przez II Wojnę Światową, Sportowe Skorpion

Towarzystwa: Joppertingu Łódź, Osób Niepełnosprawnych Chojny

Organizacje: Klub Seniora Konstytucyjna przy ŁSM, Miejska Rada Seniorów

Przedstawiciele środowiska medycznego w osobie dr Tomasza Rembowskiego,

Przedstawiciele środowiska architektów: Liliana Wrońska Kuśmierek, Piotr Golański

Przedstawiciele środowiska prawniczego w osobie mec. Łukasza Kołackiego

 

Podczas konferencji odbyły się prelekcje poruszające zagadnienia:

Dane statystyczne dotyczące osób z wadami narządów ruchu w Polsce

 

Niepełnosprawni a bariery architektoniczne

 

Dzieci niepełnosprawne w szkołach

 

Schodołazy osobowe jako alternatywa dla wind dla niepełnosprawnych

 

Po prelekcjach odbył się praktyczny pokaz schodołazów podczas którego uczestnicy konferencji mogli w bezpośrednim działaniu zobaczyć :

schodołaz kroczący przystosowany do współpracy z wózkiem inwalidzkim

schodołaz kroczący krzesełkowy

oraz schodołaz gąsienicowy.

 

Uczestnicy mogli sami zasiąść w roli „pasażera” oraz spróbować sił w obsłudze schodołazu.

Zgromadzeni byli pod wrażeniem zaprezentowanego sprzętu.

 

Po pokazie podczas symbolicznego poczęstunku odbył się panel dyskusyjny.

Pan Marian Szulec Prezes Stowarzyszenia Pomocna Dłoń zaproponował zgromadzonym sporządzenie wspólnego apelu do Pani Prezydent Hanny Zdanowskiej podpisanego przez organizacje pozarządowe oraz zwykłych obywateli o zakup tych urządzeń dla szkół, aby dzieci niepełnosprawne z wadami narządu ruchu mogły normalnie uczyć się w tych szkołach. Ponadto ponieważ na osiedlach spółdzielczych mieszka wiele osób starych, niepełnosprawnych a budynki czteropiętrowe nie posiadają wind ani nie można tam ich zainstalować zasugerował aby zwrócić się do Spółdzielni Mieszkaniowych o zakup chociażby kilku takich schodołazów. Poruszony został także temat aby zwrócić się do odpowiednich Ministerstw o wydanie konkretnego w tej sprawie zarządzenia lub przepisu.

Pani Małgorzata Lasek z fundacji Nova zadeklarowała, że przedstawi fundatorom ten problem i Fundacja wystosuje stosowne pismo do Pana Premiera o podjecie działań legislacyjnych w tej kwestii.

Pani Danuta Cicherska z Towarzystwa Jopertingu stwierdziła, że różnego typu blokady, w tym bariery architektoniczne, są główną przeszkodą w osiąganiu celów, jakie stawiamy sobie w życiu. Bardzo często zdarza się, że nie uświadamiamy sobie tych blokad i generujemy przemyślne teorie o różnych przyczynach zewnętrznych, a ostatecznie padamy ofiarą tych teorii. Jest możliwe, abyśmy uświadomili sobie jakie blokady tkwią w nas i rozpoczęli proces ich pokonywania. Skoro w szkole lub szkołach nie można zainstalować wind należy zakupić schodochody i dzieci z wadami ruchu będą mogły się w nich uczyć. Problem okazuje się łatwy do rozwiązania jeśli podjedziemy do niego innowacyjnie. Potrzeba jednak więcej takich paneli i spotkań oraz należy działać wspólnie w tym zakresie.

Pan doktor Rembowski, wypowiedział się pozytywnie o tego typu urządzeniach oraz o możliwościach ich zastosowania wszędzie tam, gdzie nie można zainstalować czy to wind czy platform dla wózków inwalidzkich.

Pan Aleksander Pliszkiewicz ze Stowarzyszenia Sportowego Skorpion zwrócił uwagę, że można schodołazy zastosować także w obiektach sportowych wszędzie tam gdzie nie ma wind.

Pan Lucjan Szewczyk ze Stowarzyszenia Ziemiaństwa Polskiego podkreślił, że największym problemem mogą być pieniądze ale środki na ten cel są w posiadaniu Gmin i Samorządów trzeba jedynie wystąpić z określonymi wnioskami.

Z kolei Pan mecenas Łukasz Kołacki stwierdził, że należałoby zwrócić się do Rad Adwokackich czy Rad Notarialnych z wnioskiem aby kancelarie także zakupiły takie urządzenia. Jak podkreślił wiele aktów notarialnych jest wykonywanych przez ludzi starszych, którzy nie zawsze mogą skutecznie dostać się do kancelarii jeśli ta jeszcze znajduje się na piętrze, a wiele kancelarii wynajmuje pomieszczenia w starych budynkach w których albo nie ma wind albo są tak małe, że nie zmieści się do nich wózek inwalidzki.

Przedstawiciele Miejskiej Rady Seniorów podkreślali, że wiele budynków miejskich w których mieszkają ludzie starzy nie posiada wind ani nie ma możliwości ich instalacji, są one w zarządach administracji miejskiej i miasto winno jako właściciel tych nieruchomości zakupić schodołazy, przynajmniej tak aby w każdej administracji były trzy takie urządzenia. Wówczas rodzina osoby niepełnosprawnej mogłaby je wypożyczać w razie potrzeby.

Dyskusja trwała później w małych grupach.

Reasumując konferencję można stwierdzić, że problem barier architektonicznych z którymi borykają się osoby niepełnosprawne ruchowo jest bardzo mało znany ogółowi społeczeństwa zarówno pod kątem skali problemu czyli ilości osób niepełnosprawnych jak i mnogością występujących barier i idącymi za tym problemami życia codziennego. Nie ulega wątpliwości, że duże emocje wzbudziło wykazanie jak niewielkim nakładami finansowymi można by podnieść jakość życia tych osób oraz jak mała jest wiedza o nowościach technicznych dostępnych aktualnie na rynku.

Zgodnie z sugestiami uczestników gazeta Heraldyk Polski będzie kontynuowała ten temat dążąc do organizacji kolejnych konferencji.

Liczymy na zainteresowanie tematem nie tylko organizacji pozarządowych, ale także Samorządów oraz innych Instytucji w których gestii leży możliwość zmiany przepisów w kierunku zagwarantowania osobom niepełnosprawnym normalnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Wszystkich zainteresowanych tematem zapraszamy do kontaktu z redakcją Heraldyka Polskiego heraldyk.polski@gmail.com.

1 Odpowiedź

  1. Zenon Bednarek napisał(a):

    Stowarzyszenie Ziemiaństwa Polskiego z uwagą przyglądało się zebraniu poświeconemu tematowi przełamywania barier architektonicznych za pomocą schodochodów. Pan Lucjan Szewczyk zdał nam szczegółowe sprawozdanie.
    Naszym zdaniem można je wykorzystać w domach opieki, domach starców, spółdzielniach mieszkaniowych, zasobach lokali gminnych oraz w szkolnictwie.
    Życzymy powodzenia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

www.000webhost.com